AOVZonderAdviesAOV, Het Voorzieningenfonds, Crowdsurance, Broodfondsen, Uitkering Ineens – Verschillen

 • Vanaf welk moment kunt u deelnemen?
  • een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een verzekeraar kunt u afsluiten op het moment dat u zelfstandig ondernemer bent. U dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel;
  • deelname aan het VoorzieningenFonds is mogelijk vanaf het moment dat u zelfstandig ondernemer bent. U dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel;
  • deelname aan Crowdsurance is mogelijk vanaf het moment dat u zelfstandig ondernemer bent. U dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel;
  • deelname aan een Broodfonds is mogelijk vanaf het moment dat u één jaar zelfstandig ondernemer bent. U dient één jaar (of langer) ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel;
  • een verzekering met een uitkering ineens, wanneer u arbeidsongeschikt wordt, kunt u tot uw 55e aanvragen; de verzekering kan uiterlijk tot uw 65e verjaardag worden afgesloten.
 • Maximaal verzekerde/afgedekte bedragen
  • bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering, afgesloten via een verzekeraar, kunt u doorgaans maximaal 80 procent (en soms 90 procent) van uw bruto-jaarinkomen verzekeren;
  • bij het VoorzieningenFonds kunt u maximaal € 2.500,– per maand afdekken;
  • bij Crowdsurance kunt u de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid maximaal € 3.000,– (netto) per maand afdekken; na twee jaar is het maximum € 2.000,–, en dit bedrag daalt langzaam naar het bedrag van het bruto minimumloon;
  • bij Broodfondsen kunt u maximaal € 2.500,– per maand afdekken;
  • bij een uitkering ineens, kunt u tenminste € 35.000,– en maximaal € 200.000,– verzekeren.

  NB: met uitzondering van een uitkering ineens, is het nooit toegestaan bij arbeidsongeschiktheid uitkeringen/schenkingen te ontvangen, die hoger zijn dan het bruto-jaarinkomen voorafgaande aan het moment van arbeidsongeschiktheid.

 • Tot uiterlijk welke leeftijd kunt u zich aanmelden?
  • bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering, afgesloten via een verzekeraar, is het meestal afhankelijk van het beleid van de verzekeraar tot maximaal welke leeftijd u de verzekering aan kunt vragen. Vaak wordt een leeftijd van 60 jaar gehanteerd, maar er zijn ook verzekeraars die het beleid hebben dat een verzekering, na de aanvraagdatum, nog ten minste 5 jaar dient te lopen;
  • het regionaal VoorzieningenFonds kent geen maximum aanvangsleeftijd: iedereen kan meedoen. Bij NL-Direct kunt u zich uiterlijk tot uw 65e verjaardag aanmelden;
  • bij Crowdsurance is de maximale aanvangsleeftijd 60 jaar;
  • broodfondsen kennen geen maximum aanvangsleeftijd;
  • een verzekering met een uitkering ineens wanneer u arbeidsongeschikt wordt, kunt u tot uw 55e verjaardag aanvragen.
 • Hoe lang ontvangt u maximaal een uitkering?
  • Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een verzekeraar ontvangt u een uitkering gedurende de periode van  arbeidsongeschiktheid, uiterlijk tot de einddatum van de verzekering. Uitzondering: er zijn aanbieders waar u er voor kunt kiezen dat u, per keer dat arbeidsongeschikt wordt (per keer dat u claimt), maximaal 3 of 5 jaar uitkeringen ontvangt;
  • neemt u deel aan het VoorzieningenFonds, dan ontvangt u, bij arbeidsongeschiktheid, maximaal 2 jaar schenkingen, tot uiterlijk uw pensioendatum;
  • bij deelname aan Crowdsurance ontvangt u, bij arbeidsongeschiktheid, maximaal 2 jaar schenkingen wanneer u kiest voor “de korte variant”. Kiest u voor “de lange variant” dan ontvangt u schenkingen zolang de arbeidsongeschiktheid duurt, uiterlijk tot uw pensioendatum;
  • neemt u deel aan een Broodfonds, dan ontvangt u, bij arbeidsongeschiktheid, maximaal 2 jaar schenkingen, uiterlijk tot uw pensioendatum;
  • bij een uitkering ineens ontvangt u, zoals de naam al zegt, een eenmalige uitkering.
 • Ontvangt u bij arbeidsongeschiktheid bruto- of netto-bedragen?
  • bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering, afgesloten via een verzekeraar, is de premie fiscaal aftrekbaar, en worden eventuele toekomstige uitkeringen belast. Uitzondering: bij de producten van TAF hebt u doorgaans de keuze om bruto- of netto te verzekeren;
  • bij het VoorzieningenFonds zijn de schenkingen die u doet niet fiscaal aftrekbaar; ontvangen schenkingen vanuit het VoorzieningenFonds zijn belastingvrij;
  • bij Crowdsurance zijn de schenkingen die u doet niet fiscaal aftrekbaar; ontvangen schenkingen vanuit Crowdsurance zijn belastingvrij;
  • bij broodfondsen zijn de schenkingen die u doet niet fiscaal aftrekbaar; ontvangen schenkingen vanuit een Broodfonds zijn belastingvrij;
  • bij een uitkering ineens zijn de betaalde premies niet fiscaal aftrekbaar; een eventuele uitkering is belastingvrij.
 • De wachttijd (eigen risicotermijn)
  • bij een reguliere AOV, afgesloten via een verzekeraar, kunt u de wachttijd (eigen risicotermijn) doorgaans op 1-, 2-, 3-, 6-, 12- of 24 maanden stellen;
  • bij het VoorzieningenFonds bedraagt de wachttijd (eigen risicotermijn) 1 maand;
  • bij Crowdsurance bedraagt de wachttijd (eigen risicotermijn) 2 maanden;
  • bij broodfondsen bedraagt de wachttijd (eigen risicotermijn) 1 maand;
  • hebt u voor een uitkering ineens gekozen, dan bedraagt de eigen risicotermijn 12 maanden. Is er na 12 maanden nog steeds sprake van functieverlies, dan volgt een uitkering.
 • Wijze van beoordelen mate van arbeidsongeschiktheid
  • bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering, afgesloten via een verzekeraar, kan de verzekeraar u beoordelen op basis van “Beroepsarbeidsongeschiktheid” (de vraag wordt dan gesteld of u uw eigen werkzaamheden nog uit kunt oefenen).Een alternatief is beoordeling op basis van “Passende Arbeid” (hierbij wordt bekeken welke werkzaamheden u nog kunt doen, rekening houdend met uw opleiding en uw ervaring).Ook is beoordeling op basis van “Gangbare Arbeid” mogelijk (hierbij wordt bekeken welk algemeen geaccepteerd werk u nog kunt doen; deze werkzaamheden hoeven niet te passen bij uw opleiding en ervaring).

   Op welke wijze de mate van arbeidsongeschiktheid in uw geval zal worden bepaald, staat in uw polis en in de polisvoorwaarden van uw aanbieder;

  • bij het VoorzieningenFonds ontvangt u, na de wachttijd (eigen risicoperiode) van 1 maand schenkingen. Hierbij wordt niet bekeken welke werkzaamheden u eventueel nog zou kunnen doen;
  • bij Crowdsurance ontvangt u, na de wachttijd (eigen risicoperiode) van 2 maanden en wanneer u voor tenminste 50 procent arbeidsongeschikt bent, schenkingen. Hierbij wordt niet bekeken welke werkzaamheden u eventueel nog zou kunnen doen;
  • bij een Broodfonds ontvangt u, na de wachttijd (eigen risicoperiode) van 1 maand schenkingen. Hierbij wordt niet bekeken welke werkzaamheden u eventueel nog zou kunnen doen;
  • bij een uitkering ineens wordt, voor de beoordeling in hoeverre u arbeidsongeschikt bent, uitsluitend gekeken naar uw functieverlies. Het type werk dat u deed voordat u arbeidsongeschikt werd speelt hierbij geen rol.
 • Wanneer hebt u recht op een uitkering bij een psychische aandoening?
  • bij een reguliere AOV, afgesloten via een verzekeraar, ligt het aan de voorwaarden van de verzekeraar of u, in geval van een psychische aandoening, recht hebt op een uitkering.

   Er zijn verzekeraars waar u een voorziening bij arbeidsongeschiktheid af kunt sluiten waarbij arbeidsongeschiktheid door een psychische aandoening buiten de dekking valt.

   Het komt ook voor dat een verzekeraar op basis van uw medische status arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een psychische aandoening uitsluit;

  • neemt u deel aan het VoorzieningenFonds en wordt u binnen 12 maanden na de start van uw deelname arbeidsongeschikt door een psychische aandoening? Dan hebt u geen recht op schenkingen vanuit de schenkkring. Ontstaat de psychische aandoening langer dan één jaar na de start van uw deelname aan het VoorzieningenFonds? Dan zijn psychische aandoeningen wel gedekt;
  • neemt u deel aan Crowdsurance en wordt u binnen 12 maanden na de start van uw deelname arbeidsongeschikt door een psychische aandoening? Dan hebt u geen recht op schenkingen vanuit de schenkkring. Ontstaat de psychische aandoening langer dan één jaar na de start van uw deelname aan Crowdsurance? Dan zijn psychische aandoeningen wel gedekt;
  • in hoeverre u recht hebt op schenkingen wanneer u arbeidsongeschikt wordt door een psychische aandoening, is moeilijker te zeggen wanneer u deelneemt aan een Broodfonds. Ieder Broodfonds maakt een aantal eigen keuzes. Overweegt u deelname aan een Broodfonds, dan raden wij u aan hier goed naar te informeren;
  • Sluit u via AOVZonderAdvies een verzekering af met een uitkering ineens wanneer u arbeidsongeschikt wordt, dan hebt u geen recht op een uitkering wanneer u arbeidsongeschikt wordt door een psychische aandoening.
 • Wanneer hebt u recht op een uitkering bij zwangerschap?
  • bij een reguliere AOV, afgesloten via een verzekeraar, ligt het aan de voorwaarden van de verzekeraar of u, in geval van zwangerschap, recht hebt op een uitkering vanuit de verzekering. Onder voorwaarden hebt u, als zelfstandige, wel recht op een uitkering vanuit de Zelfstandig en Zwanger-regeling via het UWV;
  • bij deelname aan het Voorzieningenfonds hebt u geen recht op een uitkering bij zwangerschap. Onder voorwaarden hebt u, als zelfstandige, wel recht op een uitkering vanuit de Zelfstandig en Zwanger-regeling via het UWV;
  • bij deelname aan Crowdsurance hebt u geen recht op een uitkering bij zwangerschap. Onder voorwaarden hebt u, als zelfstandige, wel recht op een uitkering vanuit de Zelfstandig en Zwanger-regeling via het UWV;
  • neemt u deel aan een Broodfonds, dan hebt u geen recht op een uitkering bij zwangerschap. Onder voorwaarden hebt u, als zelfstandige, wel recht op een uitkering vanuit de Zelfstandig en Zwanger-regeling via het UWV;

  Sluit u via AOVZonderAdvies een verzekering af met een uitkering ineens wanneer u arbeidsongeschikt wordt, dan hebt u geen recht op een uitkering bij zwangerschap. Onder voorwaarden hebt u, als zelfstandige, wel recht op een uitkering vanuit de Zelfstandig en Zwanger-regeling via het UWV;

 • Hoeveel bedragen de aanmeldkosten bij de aanbieder van uw keuze?
  • bij een reguliere AOV, afgesloten via een verzekeraar, betaalt u premie, en hebt u daarnaast niet te maken met aanmeldkosten;
  • Neemt u via AOVZonderAdvies deel aan het Voorzieningenfonds, dan bedragen de eenmalige aanmeldkosten per deelnemer € 355,50 exclusief B.T.W. Dat is € 430,16 inclusief B.T.W.;
  • Neemt u via AOVZonderAdvies deel aan Crowdsurance, dan bedragen de eenmalige aanmeldkosten € 100,– (exclusief B.T.W.);
  • bij Broodfondsen bedragen de eenmalige aanmeldkosten € 225,– (exclusief B.T.W.);
  • hebt u bij een verzekeraar een voorziening afgesloten met een uitkering ineens wanneer u arbeidsongeschikt wordt? Dan betaalt u geen aanmeldkosten aan de verzekeraar.
 • Hoeveel bedragen de bemiddelingskosten van AOVZonderAdvies?
  • bij een reguliere AOV, afgesloten via een verzekeraar, bedragen de eenmalige bemiddelingskosten (Execution Only) voor AOVZonderAdvies € 129,– (vrij van B.T.W.);
  • bij deelname aan het Voorzieningenfonds berekent AOVZonderAdvies geen bemiddelingskosten;
  • bij deelname aan Crowdsurance bedragen de eenmalige bemiddelingskosten voor AOVZonderAdvies € 129,– (vrij van B.T.W.);
  • AOVZonderAdvies begeleidt geen deelname aan een Broodfonds;
  • Sluit u via AOVZonderAdvies een verzekering af met een uitkering ineens wanneer u arbeidsongeschikt wordt, dan bedragen de eenmalige bemiddelingskosten (Execution Only) € 129,– (vrij van B.T.W.).

  Een overzicht van onze tarieven vindt u HIER

 • Hoeveel bedragen de maandelijkse kosten?

  Hoeveel bedragen de maandelijkse kosten?

  • bij een reguliere AOV, afgesloten via een verzekeraar, betaalt u periodiek verzekeringspremie aan de verzekeraar. Daarnaast hebt u de keuze uit het basis service abonnement (€ 7,50 exclusief B.T.W. per maand) of het full service abonnement (€ 19,95 exclusief B.T.W. per maand) van AOVZonderAdvies;
  • bij deelname aan het Voorzieningenfonds legt u maandelijks bedragen in op uw zgn. bufferrekening. De hoogte van deze maandelijkse bedragen zijn afhankelijk van welk bedrag u maandelijks, wanneer u arbeidsongeschikt wordt, wenst te ontvangen. Daarnaast bestaan de maandelijkse kosten uit € 10,– (exclusief B.T.W.) aan doorlopende kosten, € 5,– (exclusief B.T.W.) aan bank-/E-walletkosten. Daarnaast hebt u de keuze uit het basis service abonnement (€ 7,50 exclusief B.T.W. per maand) of het full service abonnement (€ 19,95 exclusief B.T.W. per maand) van AOVZonderAdvies;
  • bij deelname aan Crowdsurance doet u maandelijks schenkingen aan arbeidsongeschikte deelnemers. De hoogte van deze schenkingen zijn afhankelijk van welk bedrag u maandelijks, wanneer u arbeidsongeschikt wordt, aan schenkingen wenst te ontvangen. Tevens bestaan de maandelijkse kosten uit € 10,– (exclusief B.T.W.) aan doorlopende kosten. Daarnaast hebt u de keuze uit het basis service abonnement (€ 7,50 exclusief B.T.W. per maand) of het full service abonnement (€ 19,95 exclusief B.T.W. per maand) van AOVZonderAdvies;
  • neemt u deel aan een Broodfonds dan legt u maandelijks bedragen in op uw zgn. bufferrekening. De hoogte van deze maandelijkse bedragen zijn afhankelijk van welk bedrag u maandelijks, wanneer u arbeidsongeschikt wordt, wenst te ontvangen. Daarnaast bestaan de maandelijkse kosten uit € 12,50 (exclusief B.T.W.) aan doorlopende kosten;
  • hebt u een voorziening afgesloten die bij arbeidsongeschiktheid een uitkering ineens doet? Dan hebt u, naast de te betalen premie, verder geen maandelijkse kosten.

  Meer informatie over het basis service abonnement vindt u HIER.

  Meer informatie over het full service abonnement vindt u HIER.