AOVZonderAdviesFinancieel

Financieel

 • Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

  De hoogte van de premie voor uw AOV is onder andere afhankelijk van:

  • de hoogte van het verzekerde jaar- of dagbedrag;
  • uw beroep;
  • uw leeftijd;
  • de gekozen eigen risicotermijn (de wachttijd);
  • de duur van de uitkering per claim;
  • de gekozen eindleeftijd;
  • de vorm van korting op de premie (aanvangskorting of doorlopende korting);
  • de contractduur van uw AOV;
  • de premiebetalingsduur van uw AOV (maand-, kwartaal-, halfjaar-, of jaarpremie).
 • Zijn de premies, zoals vermeld in de offertes van AOVZonderAdvies, definitief?

  De premies die aan u worden getoond zijn indicatief, en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

  Een kleine wijziging in de uitgangspunten bij de aanvraag van de verzekering, ten opzichte van de eerder gemaakte offerte(s), kan al van grote invloed zijn op de te betalen premie.

  Hierbij kunt u denken aan een hoger of lager verzekerd jaarbedrag, een vroegere of latere eindleeftijd, een kortere of langere wachttijd, wel of geen indexering, maar ook kan een verzekeraar een opslag op de premie toepassen. Dit laatste kan gebeuren omdat de verzekeraar het risico dat u arbeidsongeschikt wordt hoger inschat dan gemiddeld. Dit heeft dan te maken met uw medische situatie.

 • Hoeveel keert de AOV uit?

  De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het verzekerde inkomen en van de mate van arbeidsongeschiktheid (het arbeidsongeschiktheidspercentage).

  Bij een uitkering is de verzekeraar verplicht om loonbelasting in te houden. Meer hierover kunt u lezen op de website van de Belastingdienst.

  Een AOV bij TAF kan hierop, indien u hier voor kiest, een uitzondering zijn. Wanneer u de betaalde premies van een TAF-verzekering in uw aangifte(n) inkomstenbelasting niet fiscaal in mindering op uw inkomen hebt gebracht, dan is een eventuele uitkering onbelast.

 • Is de premie van een AOV fiscaal aftrekbaar?

  Een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt door de Belastingdienst niet als een zakelijke verzekering maar als een persoonlijke inkomensverzekering gezien. Of de premie fiscaal in mindering op uw inkomen mag worden gebracht hangt af van wie, naast de aanbieder, de contractant is.

  Bent u IB-ondernemer (bijvoorbeeld de eigenaar van een eenmanszaak, een firmant binnen een VOF (Vennootschap Onder Firma) of een CV (Commanditair Vennootschap), maat binnen een Maatschap of een meewerkend echtgeno(o)t(e), dan is de premie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar. Een eventuele toekomstige uitkering zal volgens het progressieve tarief worden belast.

  De premie voor een AOV kunt u, in bovenstaande situatie, in uw belastingaangifte als persoonlijke verplichting in mindering brengen op uw inkomen. Bij een eventuele uitkering is de verzekeraar wettelijk verplicht om de loonheffing in te houden: u ontvangt dan een nettobedrag.

  De premie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting wanneer de BV. contractant voor de AOV is. De premie is in zo’n geval fiscaal aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. Uw onderneming staat dan als verzekeringnemer op de polis. Voor een eventuele uitkering bij arbeidsongeschiktheid bent u dan afhankelijk van uw onderneming. De verzekeraar houdt in een dergelijke situatie geen loonheffing in; u dient de ontvangen bedragen dan zelf op te geven aan de Belastingdienst.

  Sommige aanbieders bieden voor nieuwe AOV-aanvragen niet meer de mogelijkheid de premies vanuit de BV. te betalen. De verzekerde en de premiebetaler zijn dan één en dezelfde persoon.

  Fiscale aftrek geldt niet wanneer u een inkomensvoorziening via TAF hebt afgesloten, en u de keuze hebt gemaakt de premies niet fiscaal in mindering op uw inkomen te brengen. De te betalen premies zijn dan nettobedragen; een eventuele uitkering wanneer u arbeidsongeschikt wordt zal dan ook belastingvrij zijn.

  Ook schenkingen binnen een schenkkring (bijvoorbeeld Crowdsurance, het VoorzieningenFonds of een Broodfonds) zijn nettobedragen; eventuele toekomstige te ontvangen schenkingen zijn belastingvrij.

 • Ontvangt AOVZonderAdvies provisie van aanbieders?

  Er is geen enkel betalingsverkeer tussen de aanbieder van uw AOV, en AOVZonderAdvies. Naast het tarief voor (advies en) bemiddeling en het (basis)abonnementstarief per maand, zijn er voor AOVZonderAdvies geen verdiensten aan uw AOV.

 • Wat kost het aanvragen van een AOV zonder advies via AOVZonderAdvies?

  Het aanvragen van een AOV zonder advies via AOVZonderAdvies kost éénmalig € 129,– (vrij van B.T.W.), plus € 7,50 (exclusief B.T.W.) per maand voor het basis service abonnement.

  Bij het basis service abonnement administreren wij uw AOV en houden wij u op de hoogte van belangrijke wijzigingen binnen uw AOV, zoals bijvoorbeeld een wijziging van de polisvoorwaarden. Kiest u voor dit abonnement, dan worden eventuele aanvullende werkzaamheden in de toekomst op basis van een uurtarief aan u in rekening gebracht.

  U kunt, in plaats van het basis service abonnement, kiezen voor een full service abonnement. Wanneer u hiervoor kiest, dan kijken wij jaarlijks, proactief, samen met u of uw AOV nog aan uw wensen en doelstellingen van dat moment voldoet. Wij ondersteunen u dan, zonder verdere kosten, om gewenste wijzigingen binnen uw AOV door te voeren.

  Wanneer u voor een full service abonnement kiest, staan wij u ook met raad en daad terzijde wanneer u arbeidsongeschikt wordt. Wij assisteren u bij het administratieve traject inzake het indienen van de claim bij de betreffende aanbieder. Ook treden wij in contact met de verzekeraar omtrent de voortgang van de afhandeling van uw claim. Ook voor deze dienstverlening berekenen wij dan geen aanvullende kosten.

  De kosten voor dit full service abonnement bedragen € 19,95 (exclusief B.T.W.) per maand. Indien u, in plaats van het basis service abonnement, voor het full service abonnement kiest, dan worden de kosten voor het basis service abonnement niet bij u in rekening gebracht.

 • Wat kost het aanvragen van een AOV met advies via AOVZonderAdvies?

  Het aanvragen van een AOV met advies via AOVZonderAdvies kost éénmalig € 795,– (vrij van B.T.W.), plus € 7,50 (exclusief B.T.W.) per maand voor het basis service abonnement.

  Wanneer u voor advies kiest, dan doen wij het volgende voor u:

  • wij brengen uw persoonlijke- en financiële situatie voor u in kaart;
  • wij inventariseren uw wensen, doelstellingen en risicobereidheid op het gebied van arbeidsongeschiktheid;
  • u ontvangt van ons, binnen één werkdag, een drietal voorstellen van AOV-aanbieders, gebaseerd op uw wensen, doelstellingen en risicobereidheid.

  Vanzelfsprekend selecteren wij aanbieders voor u op basis van de laagste premies en de beste voorwaarden.

  Tot zover is het adviestraject vrijblijvend.

  Nadat u op basis van het adviesgesprek en de ontvangen voorstellen hebt aangegeven dat u, via onze bemiddeling, een AOV wenst aan te vragen, en wij de opdracht hiertoe van u hebben ontvangen, dan ontvangt u:

  • spreadsheet vanuit professionele software, waarin u in één oogopslag de onderlinge verschillen in voorwaarden tussen de verschillende aanbieders kunt zien.

  Wij nemen vervolgens (op een tijdstip dat het u schikt) contact met u op. Tijdens dit gesprek bespreken we de onderlinge verschillen in voorwaarden, en vertellen wij u welke aanbieder, op basis van uw wensen, doelstellingen, risicobereidheid maar ook de performance van de betreffende aanbieder, het beste bij u past.

  Na uw definitieve keuze voor een bepaalde aanbieder, zetten wij het aanvraagtraject voor u in gang.

  Naast de kosten voor advies en bemiddeling van uw AOV, hebt u de keuze uit een tweetal service abonnementen:

  Bij het basis service abonnement administreren wij uw AOV en houden wij u op de hoogte van belangrijke wijzigingen binnen uw AOV, zoals bijvoorbeeld een wijziging van de polisvoorwaarden. Kiest u voor dit abonnement, dan worden eventuele aanvullende werkzaamheden in de toekomst op basis van een uurtarief aan u in rekening gebracht.

  U kunt, in plaats van het basis service abonnement, kiezen voor een full service abonnement. Wanneer u hiervoor kiest, dan kijken wij jaarlijks, proactief, samen met u of uw AOV nog aan uw wensen en doelstellingen van dat moment voldoet. Wij ondersteunen u dan, zonder verdere kosten, om gewenste wijzigingen binnen uw AOV door te voeren.

  Wanneer u voor een full service abonnement kiest, staan wij u ook met raad en daad terzijde wanneer u arbeidsongeschikt wordt. Wij assisteren u bij het administratieve traject inzake het indienen van de claim bij de betreffende aanbieder. Ook treden wij in contact met de verzekeraar omtrent de voortgang van de afhandeling van uw claim. Ook voor deze dienstverlening berekenen wij dan geen aanvullende kosten.

  De kosten voor dit full service abonnement bedragen € 19,95 (exclusief B.T.W.) per maand. Indien u voor het full service abonnement kiest, dan worden de kosten voor het basis service abonnement niet bij u in rekening gebracht.

 • Waarom betaalt u maandelijks voor het basis- of het full service abonnement?

  AOVZonderAdvies is, in het kader van de wettelijke zorgplicht,  verplicht uw AOV te administreren, en u op de hoogte te houden van belangrijke wijzigingen binnen uw AOV, zoals een wijziging in de voorwaarden van de aanbieder.

  Een AOV is verre van statisch: uw werkzaamheden of uw urenverdeling kunnen bijvoorbeeld veranderen. Ook kunnen er nieuwe aanbieders van AOV’s op de markt komen, die nog beter bij uw wensen en doelstellingen passen. Uw inkomen, uw vermogen en/of uw gezinssamenstelling kunnen wijzigen. De rechtsvorm van uw bedrijf kan in de toekomst wijzigen. Hierdoor heeft uw AOV tussentijds beheer en onderhoud nodig.

  Alles wat te maken heeft met advies binnen uw AOV (bijvoorbeeld het verlengen of verkorten van de eigen risicotermijn, het verhogen of verlagen van de verzekerde jaarrente, het wijzigen van de eindleeftijd van uw AOV), daarvan is het niet toegestaan dat de verzekeraar uw rechtstreekse verzoek om deze wijziging(en) door te voeren in behandeling neemt. Hiervoor zal de verzekeraar u altijd eerst naar uw adviseur doorverwijzen.

  Sinds 1 januari 2013 is, onder andere voor nieuwe AOV’s, de betaling van provisie door verzekeraars aan adviseurs/bemiddelaars wettelijk verboden.

  Tot 1 januari 2013 werden  beheerswerkzaamheden vanuit provisie-inkomsten bekostigd. Sinds 1 januari 2013 is deze vorm van beloning voor AOV’s wettelijk verboden.

  AOVZonderAdvies biedt een tweetal serviceabonnementen aan:

  • het basis service abonnement ad. € 7,50 (exclusief B.T.W. per maand) waarbij wij uw AOV administreren en u op de hoogte houden van  belangrijke wijzigingen binnen uw AOV, zoals bijvoorbeeld een wijziging van de polisvoorwaarden. Kiest u voor dit abonnement, dan worden aanvullende werkzaamheden in de toekomst op basis van een uurtarief aan u in rekening gebracht;
  • het full service abonnement ad. € 19,95 (exclusief B.T.W. per maand) aan voor uw AOV. Wanneer u voor dit abonnement kiest, dan hebt u recht op alle toekomstige onderhoudswerkzaamheden aan uw AOV, en ondersteuning bij het indienen van een claim bij de verzekeraar wanneer u arbeidsongeschikt wordt.
 • Wat krijgt u voor het basis service abonnement?

  Voor het basis service abonnement wordt uw AOV in de systemen van AOVZonderAdvies geadministreerd.

  Ook wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke wijzingen die op uw AOV van toepassing zijn, zoals een wijziging in de polisvoorwaarden.

  Als abonnee van het basis service abonnement bij AOVZonderAdvies hebt u recht op de volgende kortingen:

  • een korting ad. € 250,– op het adviestarief bij het afsluiten van een hypotheek (aankoop of oversluiting);
  • een korting ad. € 100,– op het adviestarief voor een oudedagsvoorziening (lijfrente);
  • voor wijzigingen binnen uw AOV hebt u recht op een korting ad. € 22,50 op ons reguliere uurtarief. Hierdoor betaalt u € 75,– per uur (exclusief B.T.W.) in plaats van € 97,50 per uur (exclusief B.T.W.)
 • Wat krijgt u voor het full service abonnement?

  Voor het full service abonnement wordt uw AOV in de systemen van AOVZonderAdvies geadministreerd.

  Tevens wordt jaarlijks proactief, samen met u, bekeken of u nog steeds optimaal verzekerd bent, of dat het wellicht verstandig is uw AOV aan te passen. Indien hier sprake van is, dan begeleiden wij u bij het tot stand brengen van deze wijziging(en). Voor deze werkzaamheden worden dan geen extra kosten in rekening gebracht.

  Wanneer u voor een full service abonnement kiest, staan wij u ook met raad en daad terzijde wanneer u arbeidsongeschikt wordt. Wij assisteren u bij het administratieve traject inzake het indienen van de claim bij de betreffende aanbieder. Ook treden wij in contact met de verzekeraar omtrent de voortgang van de afhandeling van uw claim. Ook voor deze dienstverlening berekenen wij dan geen aanvullende kosten.

  Ook wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke wijzingen die op uw AOV van toepassing zijn, zoals een wijziging in de voorwaarden.

  Als abonnee van het full service abonnement bij AOVZonderAdvies hebt u recht op de volgende kortingen:

  • een korting ad. € 250,– op het adviestarief bij het afsluiten van een hypotheek (aankoop of oversluiting);
  • een korting ad. € 100,– op het adviestarief voor een oudedagsvoorziening (lijfrente).
 • Is de factuur voor (advies- en) bemiddeling van een AOV fiscaal aftrekbaar?

  De fee voor (advies- en) bemiddeling van een AOV is niet fiscaal aftrekbaar.

 • Zijn de abonnementskosten die ik maandelijks aan AOVZonderAdvies betaal, fiscaal aftrekbaar?

  Abonnementskosten voor een AOV zijn niet fiscaal aftrekbaar.

 • Krijg ik een korting op de premie wanneer ik arbeidsongeschikt ben?

  Ontvangt u een uitkering vanuit uw AOV en bent u langer dan 52 weken arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u, bij de meeste verzekeraars, een korting op de premie die gelijk is aan het uitkeringspercentage. Krijgt u bijvoorbeeld een uitkering ter hoogte van 60 procent van het verzekerde jaarbedrag, dan betaalt u, vanaf het moment dat u één jaar arbeidsongeschikt bent, 60 procent minder premie. Volgens dit voorbeeld, betaalt u dan, na 1 jaar, zolang de arbeidsongeschiktheid na het eerste jaar nog duurt, 40 procent van de premie.