AOVZonderAdviesAlgemeen

Algemeen

 • Hebt u als zelfstandig ondernemer, van overheidswege, recht op een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid?

  Van overheidswege is er voor zelfstandigen niets geregeld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Indien u geen enorme inkomensrisico’s wenst te lopen wanneer u langdurig ziek of arbeidsongeschikt wordt, dan dient u als ondernemer zelf een voorziening te treffen.

  Als ondernemer mag u zelf bepalen of u deze inkomensrisico’s al dan niet af wilt dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

  De overheid is bezig met de ontwikkeling van een verplichte AOV voor zelfstandigen. Waarschijnlijk zal de verplichte AOV in 2027 worden ingevoerd, voor ondernemers die nog geen AOV hebben. Meer informatie hierover vind u hier *.

 • Waarom een AOV afsluiten?

  Als ondernemer dient u zelf een voorziening te treffen voor de situatie dat u arbeidsongeschikt wordt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

  Ook is het verstandig een aanvullende AOV af te sluiten wanneer uw inkomen in loondienst hoger is dan de loongrens (€ 66.956,–, cijfers 2023). Wanneer u in loondienst werkt en u arbeidsongeschikt wordt, dan ontvangt u van het UWV geen (gedeeltelijke) uitkering voor het bedrag dat u boven de loongrens verdient. Met een AOV kunt u dit inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijk) opvangen.

 • Voor wie is het afsluiten van een AOV zonder advies geschikt?

  U kunt een AOV zonder advies afsluiten. Dit heet “Execution Only”. Het afsluiten van een AOV zonder advies is een prima alternatief voor advies wanneer u over voldoende kennis over AOV’s beschikt, bijvoorbeeld omdat u in het verleden over dit onderwerp al eerder advies hebt gekregen.

  Beschikt u over voldoende kennis omtrent AOV’s, dan raden wij u een Execution Only-traject aan.

  U kunt een AOV zonder advies afsluiten wanneer:

  • u ondernemer, zelfstandige (ZZP) of directeur- grootaandeelhouder (DGA) bent;
  • u in loondienst werkt en u een inkomen hebt dat hoger is dan de WIA-loongrens (in 2023 € 66.956,– per jaar);
  • u geen problemen qua medische acceptatie verwacht;
  • u jonger bent dan 62 jaar;
  • u in Nederland belasting betaalt;
  • u beschikt over voldoende ervaring met- en u kennis hebt over AOV’s.
 • Waarom dient u gebruik te maken van de diensten van een adviseur voor het aanvragen van een AOV?

  Een AOV is een inkomensverzekering en is, volgens de wet, een complex product. Het is derhalve wettelijk bepaald dat een Inkomensadviseur in het bezit dient te zijn van de benodigde WFT-diploma’s en van een AFM-vergunning, om op het gebied van inkomensverzekeringen te mogen adviseren en/of om hierin te mogen bemiddelen.

  Daarom is het, bij de meeste aanbieders, niet mogelijk om rechtstreeks een AOV af te sluiten.

 • Wat doen wij voor u wanneer u voor Execution Only kiest?

  Wanneer u voor Execution Only kiest, dan doen wij het volgende voor u:

  • uw keuze omtrent een AOV verwerken wij voor u in een aanvraag. Deze wordt bij de aanbieder van uw keuze ingediend;
  • wij verzamelen alle financiële stukken die de verzekeraar van u nodig heeft, en sturen deze, na inhoudelijke controle, naar de betreffende aanbieder door;
  • alle correspondentie die wij tijdens het aanvraagtraject van de aanbieder ontvangen, sturen wij naar u door;
  • na afgifte van de polis, controleren wij deze op juistheid.
 • Voor wie is het afsluiten van een Inkomens-, Maandlasten- of Woonlastenbeschermer zonder advies geschikt?

  U kunt een Inkomens-, Maandlasten- of Woonlastenbeschermer aanvragen zonder advies wanneer:

  • u in loondienst werkt;
  • u in het bezit bent van een koopwoning;
  • u geen problemen qua medische acceptatie verwacht;
  • u jonger bent dan 62 jaar;
  • u in Nederland belasting betaalt;
  • u beschikt over voldoende ervaring met- en kennis hebt over Inkomens-, Maandlasten- of Woonlastenbeschermers.
 • Wanneer kunt u het beste een AOV met advies afsluiten?

  Wanneer u niet over voldoende kennis beschikt op het gebied van AOV’s, dan raden wij u een adviestraject aan.

 • Wat doen wij voor u wanneer u voor AOV Advies kiest?

  Wanneer u voor AOV-advies kiest, dan doen wij het volgende voor u:

  • uw persoonlijke- en financiële situatie worden goed geïnventariseerd;
  • wij maken een selectie van meerdere verzekeraars en hun producten, gebaseerd op uw wensen en doelstellingen. Wij selecteren AOV’s van gerenommeerde aanbieders in de AOV-markt, op basis van de beste voorwaarden en de laagste premies;
  • de onderlinge voorwaarden van aanbieders worden goed met elkaar vergeleken;
  • wij doen een aanbeveling welke AOV van welke aanbieder het beste bij uw wensen en doelstellingen past;
  • wij verzamelen alle financiële stukken die de verzekeraar van u nodig heeft, en sturen deze, na inhoudelijke controle, voor u naar de betreffende aanbieder door;
  • uw keuze omtrent een AOV verwerken wij voor u in een aanvraag. Deze aanvraag wordt bij de aanbieder van uw keuze ingediend;
  • het aanvraagtraject (zowel technisch- als medisch) wordt door ons begeleid;
  • alle correspondentie die wij tijdens het aanvraagtraject van de aanbieder ontvangen, sturen wij naar u door;
  • na afgifte van de polis, controleren wij deze op juistheid;
  • wanneer u, nadat u de AOV via onze bemiddeling hebt afgesloten, voor het full service abonnement kiest, dan benaderen wij u jaarlijks, pro actief, om samen met u te bekijken of uw AOV inhoudelijk nog past bij uw wensen en doelstellingen op dat moment.