AOVZonderAdviesVoorzieningen via werkgever

 • Privévoorzieningen bij arbeidsongeschiktheid (via de werkgever)

  Bij veel werkgevers zijn er mogelijkheden om collectief één of meerdere aanvullende voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid te treffen. Een groot voordeel is dat werkgevers meestal afspraken maken met verzekeraars omtrent de medische acceptatie van alle werknemers. Dit waarborgt een identieke verzekeringsdekking voor iedere werknemer bij die betreffende werkgever. Daarnaast zijn de premies binnen een collectiviteit relatief laag.

  De premies die u als werknemer voor deze voorziening(en) betaalt, zijn fiscaal aftrekbaar. Een eventuele uitkering zal fiscaal worden belast.

  We onderscheiden een drietal aanvullende voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid, die via de werkgever kunnen worden afgesloten:

  • de WGA-hiaatverzekering;
  • de WIA-bodemverzekering (WIA-aanvullingsverzekering);
  • De WIA-excedentverzekering (WIA-aanvullingsverzekering).
 • WGA-hiaatverzekering (basis of uitgebreid)

  Bent u twee jaar (104 weken) arbeidsongeschikt en kunt u hierdoor niet of slechts ten dele werken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een WGA-uitkering.

  De WGA keert na twee jaar arbeidsongeschiktheid een deel uit van uw oorspronkelijke salaris tot het gemaximeerde dagloon. Er zal te allen tijde sprake zijn van een inkomensachteruitgang.

  Een WGA-hiaatverzekering kan in een dergelijke situatie bijzonder nuttig zijn. Deze verzekering biedt een aanvullende uitkering op de WGA-Vervolguitkering van het UWV, die een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer kan ontvangen na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

  De WGA-hiaatverzekering basis verzekert een aanvullende uitkering op de WGA-Vervolguitkering tot de AOW-leeftijd. Dit bedrag is gebaseerd op het laatstverdiende (gemaximeerde) loon. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid (het arbeidsongeschiktheidspercentage).

  Met de WGA-hiaatverzekering uitgebreid wordt het inkomen aangevuld tot 70 of 80 procent van het laatstverdiende (gemaximeerde) loon tot de AOW-leeftijd. 

 • WIA-aanvullingsverzekeringen

  Een WIA-aanvullingsverzekering keert uit wanneer u minder dan 35 procent arbeidsongeschikt bent, of wanneer u tenminste 80 procent arbeidsongeschikt bent en uw inkomen hoger is dan de loongrens (€ 66.956,–, cijfers 2023). Voor beide situaties is er een aparte verzekering:

  • De WIA-bodemverzekering keert uit wanneer u minder dan 35 procent arbeidsongeschikt bent. Uw werkgever overlegt dan met u of er binnen het bedrijf een andere functie beschikbaar is. Het kan dan zo zijn dat het salaris in de andere (nieuwe) functie lager is dan hetgeen u in uw vorige functie verdiende. De WIA-bodemverzekering vergoedt dan een aantal jaren het verschil tussen het oude en het nieuwe salaris;
  • Wanneer u volledig arbeidsongeschikt bent (80  – 100 procent) dan bedraagt de WIA-uitkering, afhankelijk van welke uitkering u ontvangt, maximaal 75 procent van het laatstverdiende loon, tot maximaal de WIA-loongrens (€ 66.956,–, cijfers 2023). Het inkomen boven de loongrens is niet standaard verzekerd. Met een WIA-excedent verzekering bent u verzekerd voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering. Afhankelijk van de aanbieder, kunt u er voor kiezen om een aanvulling tot 75- of 80 procent van uw salaris beneden de WIA-loongrens te verzekeren en/of 70-, 75- of 80 procent van uw salaris boven de WIA-loongrens.
 • Aandachtspunten voor de WGA-hiaatverzekering en de WIA-aanvullingsverzekeringen
  • de premie voor de WGA-hiaatverzekering en de WIA- aanvullingsverzekeringen zijn fiscaal aftrekbaar; eventuele uitkeringen zullen fiscaal worden belast;
  • er zijn qua verzekeringsdekkingen forse verschillen tussen de verschillende WGA-hiaatverzekeringen en de WIA-aanvullingsverzekeringen die door verzekeraars worden aangeboden. Sommige verzekeraars keren bij arbeidsongeschiktheid een vast bedrag uit, maar er zijn ook verzekeraars die het inkomen tot een bepaald percentage aanvullen.

  De hoogte van de premies hangt meestal af van:

  • het te verzekeren loon;
  • uw leeftijd bij het afsluiten van de verzekering;
  • uw beroep;
  • de  afgesproken einddatum van de verzekering.

  De WGA-hiaatverzekering en de WIA-aanvullingsverzekeringen zijn behoorlijk complex, vooral vanwege de enorme verschillen in dekkingen en premies. Wij raden u aan goed bij uw werkgever of tussenpersoon te informeren wat de collectieve regelingen bij uw werkgever voor u (kunnen) betekenen, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken of -en bij welke aanbieder- u de verzekering afsluit.