AOVZonderAdviesArbeidsongeschiktheidsverzekering

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering

  Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna te noemen AOV) beschermt u uw inkomen wanneer u arbeidsongeschikt raakt ten gevolge van een ziekte of een ongeval.

  U verzekert zich van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid, en mocht deze situatie zich voordoen, dan staan verzekeraars u met raad en daad terzijde om u weer aan het werk te helpen. Dat is niet onbelangrijk wanneer u onverhoopt een beroep op de verzekering dient te doen, omdat u (tijdelijk) niet meer kunt werken.

  Verzekeraars kennen, bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, medische selectie.

  Het is daarom raadzaam de AOV, indien mogelijk, af te sluiten wanneer u in goede gezondheid bent. Hebt u op het moment dat u de verzekering af wilt sluiten medische problemen, of hebt u die gehad, dan kan een verzekeraar het standpunt innemen u niet te verzekeren, of bijvoorbeeld om bepaalde ziekten en/of aandoeningen uit te sluiten van dekking.

  Het tijdig regelen van een AOV is daarom van groot belang.

  Afhankelijk van de gekozen aanbieder, kunt u meestal 80 procent of 90 procent van uw (gemiddelde) inkomen over de afgelopen drie kalenderjaren verzekeren.

  Iedere arbeidsongeschiktheidsverzekering kent een eigen risicotermijn (wachttijd): deze bedraagt over het algemeen 1-, 2-, 3-, 6-, 12- of 24 maanden.

  Een combinatie van de op de website van AOVZonderAdvies genoemde voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeschiktheidsverzekering, het VoorzieningenFonds, Crowdsurance, een Broodfonds of een uitkering ineens) behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. Indien u hierover meer informatie wenst, vragen wij u contact met ons op te nemen.

 • Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?

  Als ondernemer hebt u geen financieel vangnet van de overheid bij inkomstenderving ten gevolge van arbeidsongeschiktheid.

  De  financiële risico’s bij langdurige  arbeidsongeschiktheid zijn niet te overzien.

  De berekening hoeveel financiële reserves u bij arbeidsongeschiktheid nodig hebt om minimaal drie tot vijf jaar zelf te kunnen overbruggen, of, in het ergste geval, de benodigde financiële reserves tot uw AOW-gerechtigde leeftijd wanneer u nooit meer kunt werken, is eenvoudig te maken. Komt u hier niet uit, dan helpen wij u hierbij graag.

  En hoe ziet het financiële plaatje er in de periode na pensionering uit?  Hebt u dan wel voldoende inkomsten omdat u tijdens uw (lange) periode van arbeidsongeschiktheid niet de financiële middelen had om pensioen op te bouwen?

 • Waarop baseert een verzekeraar de hoogte van de te betalen premie?

  Er zijn veel factoren die de hoogte van de premie binnen uw arbeidsongeschiktheidsverzekering beïnvloeden. Hierbij kunt u denken aan:

  • uw leeftijd bij aanvang van de verzekering;
  • uw beroep;
  • het te verzekeren jaarbedrag;
  • de gekozen eindleeftijd;
  • de gekozen eigen risicotermijn (wachttijd);
  • wenst u de verzekerde bedragen en/of de uitkeringen te indexeren;
  • Schadecijfers van de verzekeraar cq. hoe de betreffende verzekeraar het risico inschat dat u gedurende de looptijd van de verzekering arbeidsongeschikt wordt.
 • Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten op basis van Execution Only

  AOVZonderAdvies helpt u graag bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering van uw keuze.

  Wenst u geheel kosteloos en verblijvend de premies van de meest gerenommeerde AOV-aanbieders te berekenen, klikt u dan HIER. Om de premies juist te kunnen berekenen, is het van groot belang dat u uw gegevens en uw wensen en doelstellingen juist invult.

  Wanneer u de AOV via de bemiddeling van AOVZonderAdvies wenst af te sluiten, dan kunt u op  “aanvragen” klikken. U ontvangt het premieoverzicht, gebaseerd op de door u ingevoerde uitgangspunten, per e-mail. AOVZonderAdvies ontvangt een kopie van dit premieoverzicht.

  AOVZonderAdvies neemt vervolgens zo snel mogelijk (maar in ieder geval binnen 24 uur) contact met u op om de  aanvraag samen met u in gang te zetten. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch, per e-mail of via What’s App.

 • Wat kost het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering via AOVZonderAdvies bij Execution Only?

  De kosten voor het aanvragen van uw AOV op basis van Execution Only bedragen eenmalig € 129,– (vrij van B.T.W) plus € 7,50 (exclusief B.T.W., prijspeil 2023) per maand voor het basis service abonnement.

  Het full service abonnement behoort ook tot de mogelijkheden: de kosten hiervoor bedragen € 19,95 (exclusief B.T.W., prijspeil 2023) per maand.

  Wordt de aanvraag van uw AOV, bijvoorbeeld om medische reden, door een aanbieder afgewezen, dan kunnen wij u helpen de aanvraag elders voor u in te dienen. De additionele kosten voor het aanvragen van een AOV elders bedragen op basis van Execution Only eenmalig € 69,– (vrij van B.T.W) per aanvraag, plus € 7,50 (exclusief B.T.W.) per maand voor het basis service abonnement.

  Onze tarieven vindt u HIER

 • Extra service: vergelijking polisvoorwaarden.

  Hoewel de te betalen premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zeer belangrijk is, raden wij u aan, wanneer u zich oriënteert bij welke aanbieder u de voorziening bij arbeidsongeschiktheid wenst onder te brengen, om niet uitsluitend naar de premie te kijken.

  De zoektocht naar de laagste premie of de hoogste korting is verre van een garantie dat de verzekering van de betreffende aanbieder goed bij uw financiële wensen en doelstellingen past.

  Meestal komt u er pas achter dat u bij het afsluiten van de verzekering onjuiste keuzes hebt gemaakt, wanneer u een uitkering aanvraagt.

  Wanneer u een uitkering aanvraagt is uw medische situatie doorgaans gewijzigd, en wordt het vaak een stuk lastiger de verzekering op een later moment elders onder te brengen.

  Een verzekeraar kan uw aanvraag afwijzen, maar het kan ook gebeuren dat de nieuwe verzekeraar wel voornemens is u te verzekeren, maar met uitsluiting van bepaalde ziekten of aandoeningen, of dat deze aanbieder u uitsluitend tegen een hogere premie wil verzekeren.

  Wij raden u daarom ten zeerste aan de polisvoorwaarden in uw  besluitvorming mee te nemen met als doelstelling dat u slechts éénmaal een goede voorziening bij arbeidsongeschiktheid wenst te regelen.

  Kiest u voor onze dienstverlening op basis van “Execution Only” dan bieden wij u voor € 30,– (vrij van B.T.W.) een spreadsheet aan, afkomstig uit professionele software, waarin de verschillen in voorwaarden van drie aanbieders van uw keuze duidelijk naar voren komen.

  Dit ondersteunt u, naast de verschillen in premie, ook op basis van voorwaarden bij het maken van de juiste keuzes. Bent u niet goed op de hoogte van de verschillen in voorwaarden van verzekeraars en hun producten, dan is deze spreadsheet zeer waardevol.

 • Wat kost het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering via AOVZonderAdvies bij advies?

  Hebt u niet voldoende kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden bij het regelen van een voorziening bij arbeidsongeschiktheid, dan kunt u er altijd voor kiezen het adviestraject met AOVZonderAdvies in te gaan. Wij helpen u hierbij graag.

  Kiest u voor onze dienstverlening op basis van advies, dan ontzorgen wij u volledig.

  Wij vertellen u dan alle zaken die van belang zijn om een weloverwogen keuze te kunnen maken over wat wel- en wat niet verstandig is bij het regelen van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.

  Naast een drietal premievoorstellen van de drie beste aanbieders, ontvangt u van ons een spreadsheet, afkomstig uit professionele software, waarin de verschillen in voorwaarden van deze drie beste aanbieders duidelijk naar voren komen. Dit ondersteunt u, samen met ons advies, bij het maken van de juiste keuzes. Wij baseren ons advies voornamelijk op uw financiële situatie, uw wensen en doelstellingen, uw toekomstplannen en op de premies-, de voorwaarden en de performance van de drie beste aanbieders. Deze werkwijze ondersteunt u volledig bij het maken van de juiste keuzes bij het afsluiten van een voorziening bij arbeidsongeschiktheid.

  De kosten voor het aanvragen van uw AOV op basis van advies bedragen eenmalig € 795,– (vrij van B.T.W) plus € 7,50 (exclusief B.T.W., prijspeil 2023) per maand voor het basis service abonnement.

  Het full service abonnement behoort ook tot de mogelijkheden: de kosten hiervoor bedragen € 19,95 (exclusief B.T.W., prijspeil 2023) per maand.

  Wordt de aanvraag van uw AOV, bijvoorbeeld om medische reden, door een aanbieder afgewezen, dan kunnen wij u helpen de aanvraag elders in te dienen. De additionele kosten voor het aanvragen van een AOV elders bedragen, op basis van advies, eenmalig € 169,– (vrij van B.T.W) per aanvraag, plus € 7,50 (exclusief B.T.W.) per maand voor het basis service abonnement.

  Onze tarieven vindt u HIER