AOVZonderAdviesDe Zelfstandig En Zwanger (ZEZ)-regeling

 • Wat is de Zelfstandig- en Zwanger-regeling?

  Sommige particuliere verzekeraars die arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV’s) aanbieden, kennen een uitkering in geval van zwangerschap. De uitkeringsduur is meestal 16 weken, te verminderen met de gekozen eigen risicotermijn.

  Vanuit het UWV hebt u als zelfstandig ondernemer recht op een uitkering van ten minste 16 weken tijdens- en na uw zwangerschap. Deze voorziening heet de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ). De ZEZ-regeling valt onder de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

  Voor de ZEZ-regeling betaalt u geen premie. Iedere zelfstandige die voldoet aan de voorwaarden, heeft recht op een uitkering.

 • Wat zijn de voorwaarden?

  U komt in aanmerking voor een uitkering vanuit de ZEZ-regeling wanneer u zwanger bent, en u tevens aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • u bent zelfstandige;
  • u bent zelfstandig beroepsbeoefenaar, bijvoorbeeld freelancer, artiest, huisarts, alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp;

  u bent meewerkend echtgenote/partner van een zelfstandige.

 • Ben ik voor de Zelfstandig- en Zwanger-regeling premie verschuldigd?

  Nee, de uitkeringen worden betaald vanuit de algemene middelen.

 • Een ZEZ-uitkering en de urennorm

  Wanneer u in het kalenderjaar voordat uw zwangerschapsuitkering ingaat ten minste 1.225 uur als zelfstandige hebt gewerkt, ontvangt u de maximale uitkering. De maximale uitkering is gelijk aan het brutominimumloon en bedraagt in 2023 € 1.995,– per maand, € 460,40 per week en € 92,08 per dag. De ZEZ-uitkering die u ontvangt, is inclusief 8 procent vakantietoeslag.

  Werkte u in het jaar voorafgaande aan de zwangerschapsuitkering minder dan 1.225 uur, dan is de hoogte van de ZEZ-uitkering afhankelijk van uw winst in het jaar voordat u de ZEZ-uitkering aanvraagt. Dat geldt ook wanneer u meewerkend echtgeno(o)t(e) of partner bent.

 • De vrijwillige Ziektewet-verzekering via UWV

  Wanneer u via het UWV vrijwillig verzekerd bent voor de Ziektewet, dan ontvangt u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van het UWV. Deze uitkering bedraagt 100 procent van het verzekerde dagloon.

 • De aanvullende verzekering bij arbeidsongeschiktheid

  Hebt u bij een particuliere verzekeraar een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten met dekking in geval van zwangerschap? Dan ontvangt u van deze verzekeraar ook een  zwangerschapsuitkering.

  Deze uitkering heeft geen invloed op de hoogte van de ZEZ-uitkering. Wel is het mogelijk dat uw verzekeraar de uitkering vermindert wanneer u ook een ZEZ-uitkering ontvangt. Het is verstandig dit vooraf na te gaan.

 • Vanaf wanneer en voor welke periode ontvangt u een ZEZ-uitkering?

  De periode waarin u een ZEZ-uitkering ontvangt, is ten minste 16 weken. De periode gaat in 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. U hebt altijd gedurende ten minste 10 weken na de bevalling recht op een ZEZ-uitkering.

 • Hoe vraag ik een ZEZ-uitkering aan?

  U vraagt de uitkering uiterlijk 2 weken voor de gewenste ingangsdatum aan bij het UWV. Met uw aanvraag stuurt u de zwangerschapsverklaring van uw huisarts of verloskundige mee. Het UWV kan u ook vragen naar kopieën van belastingaanslagen over de voorgaande jaren.