AOVZonderAdviesEen uitkering ineens – U bent ondernemer

 • Een uitkering ineens

  In het vierde kwartaal van 2022 hadden 9,7 miljoen mensen in Nederland betaald werk. Deze cijfers zijn gecorrigeerd door seizoenseffecten. Dit betekent dat, in totaal, circa 72,6 procent van de Nederlandse bevolking, in de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, werkt (bron: CBS).

  Zowel wanneer u ondernemer bent, als wanneer u in loondienst werkt, betekent het niet kunnen werken door langdurige ziekte of een ongeval vaak een forse terugval in inkomsten.

  Tegenwoordig bestaan er, naast een reguliere voorziening bij arbeidsongeschiktheid, diverse alternatieven om de financiële risico’s bij arbeidsongeschiktheid (deels) af te dekken.

  Eén van de mogelijkheden is een verzekering die bij arbeidsongeschiktheid éénmalig een belastingvrij bedrag uitkeert (tussen € 35.000,– en € 200.000,–).

  Wanneer u, naar verwachting, langer dan 12 maanden één of meerdere lichamelijke functies verliest, dan vindt er een uitkering plaats.

  Het gaat om functies zoals:

  • niet meer kunnen zien, horen of spreken;
  • niet meer mobiel zijn, zoals wandelen en autorijden;
  • geen armen of handen meer kunnen gebruiken.

  Met de uitkering vanuit deze verzekering kunt u maatregelen nemen om uw leven aan te passen aan de nieuwe situatie, bijvoorbeeld voor de aanpassing van uw woning, voor omscholing of voor het opstarten van een (ander) eigen bedrijf waarin u werkzaamheden gaat verrichten die u nog wel kunt doen.

  De verzekering kan zowel wanneer u ondernemer bent of wanneer u in loondienst werkt, worden afgesloten. Dit kan uiterlijk tot uw 55e verjaardag. De enige voorwaarde is dat u goed gezond bent op het moment dat u de verzekering aanvraagt. De maximale eindleeftijd is uw 65e verjaardag.

 • Waarom een dergelijke verzekering afsluiten?
  • U betaalt een premie per maand. Deze is fors lager dan de premie voor een reguliere AOV;
  • Ongeacht de beroepsgroep waarin u werkt, kunt u zich verzekeren;
  • Wordt u arbeidsongeschikt, dan bedraagt de (belastingvrije) uitkering, naar keuze, tussen € 35.000,– en € 200.000,–.
 • Fiscaliteit

  De verschuldigde premies worden fiscaal niet in mindering gebracht op uw inkomen en zijn derhalve nettobedragen. Een eventuele uitkering is belastingvrij. De uitkering behoort echter wel tot uw vermogen. Over dit vermogen dient, behoudens een vrijstelling die geldt voor uw totale vermogen, wel Vermogen Rendements Heffing (VRH) te worden betaald.

  Deze belasting wordt geheven in box 3.  Box 3 staat voor “inkomen uit sparen en beleggen”. Iedere Nederlands belastingplichtige heeft in box 3 een vrijstelling: het heffingsvrij vermogen. Wij informeren u hier graag verder over.

 • Rekenvoorbeeld

  Mark van Kesteren, van beroep Vloerenlegger, is 40 jaar oud. Wanneer Mark voor een langere periode arbeidsongeschikt wordt, dan denkt hij aan € 100.000,– voldoende te hebben om zijn leven anders in te kunnen richten.

  Wanneer Mark € 100.000,– verzekert tot (maximaal) zijn 65e verjaardag, dan bedraagt de premie € 62,67 *) per maand.

  Wanneer Mark de verzekering op exact dezelfde wijze regelt, maar met een looptijd van 5 jaar, dan bedraagt de premie € 37,57 *) per maand.

  Wanneer de verzekering voor 5 jaar wordt afgesloten, dan is het van groot belang dat Mark zich realiseert dan er na 5 jaar sprake is van een enorm risico. Want stel dat de gezondheid van Mark op dat moment is verslechterd ten opzichte van het moment van afsluiten van de verzekering, dan is het wellicht niet meer mogelijk een nieuwe verzekering af te sluiten.

  Beter is, volgens dit voorbeeld, de duur van de verzekering te verlengen, bijvoorbeeld naar leeftijd 65 (de maximale eindleeftijd). De premie is dan hoger, maar Mark heeft dan niet meer te maken met het probleem dat hij in de toekomst geen nieuwe verzekering meer af kan sluiten in verband met zijn gewijzigde gezondheid. Opzeggen van de verzekering, wanneer Mark deze niet meer nodig heeft, kan natuurlijk altijd.

  *) Bron: Hera Life

 • Kleven er nadelen aan deze verzekering?

  Ja, die zijn er zeker. De dekking is zeer beperkt; er volgt uitsluitend een uitkering bij functieverlies. Anders gezegd: u ontvangt uitsluitend een uitkering wanneer u wordt beperkt in het functioneren door een ziekte of een ongeval.
  Dit betekent dat (onder andere) psychische aandoeningen te allen tijde van verzekeringsdekking zijn uitgesloten.

*) Bron: Hera Life