AOVZonderAdviesHet Voorzieningenfonds

 • Wat is het VoorzieningenFonds?

  Het VoorzieningenFonds is een schenkkring voor en door ondernemers.

  Zij verzorgen gezamenlijk het inkomen van de leden bij ziekte en arbeidsongeschiktheid op basis van schenkingen.

 • Voor wie is het VoorzieningenFonds?

  Deelname aan het VoorzieningenFonds is mogelijk voor alle ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers), Freelancers, Vennoten van een VOF, Maten in een maatschap en Directeuren-Grootaandeelhouders (DGA’s) van een B.V.

 • Hoe werkt het VoorzieningenFonds?

  Het VoorzieningenFonds is een groep van minimaal 20 en maximaal 50 (soms meer) ondernemers die gezamenlijk een vereniging oprichten of hebben opgericht.

  Deze vereniging heeft een bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en is of wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

  Maandelijks spaart elke deelnemer een bedrag op een eigen VoorzieningenFondsrekening en indien een deelnemer van de vereniging ziek of arbeidsongeschikt wordt, ontvangt deze schenkingen van de overige leden.

  De hoogte van het totaalbedrag aan maandelijkse schenkingen is afhankelijk van het bedrag waarvoor gekozen is.

 • Hoeveel ontvangt u wanneer u ziek bent, hoe hoog is de maandelijkse inleg en hoe hoog is de maximale buffer?

  Dit is afhankelijk van het maandelijks te ontvangen bedrag bij arbeidsongeschiktheid. Hierin hebt u, wanneer u start met deelname, diverse keuzes. Uw keuze is later aan te passen.

  U ontvangt maximaal 2 jaar een schenking met een  wachttijd van 1 maand; de maximale periode dat u schenkingen ontvangt is derhalve 23 maanden.

  In het volgende schema ziet u de keuzemogelijkheden, de inleg per maand, en de hoogte van de maximale buffer.

   

 • Wat is een buffer?

  U spaart de maandelijkse inleg op uw eigen VoorzieningenFondsrekening.

  Wanneer niemand binnen uw eigen vereniging ziek wordt, loopt het saldo op uw eigen VoorzieningenFondsrekening op.

  Het maximale saldo (buffer) is 36 keer de gekozen inleg per maand exclusief kosten.

  Wanneer het maximale saldo is bereikt, dan is het afhankelijk van het betaalsysteem (E-Wallet of ING) waarmee uw vereniging/fonds werkt, of de incasso van de inleg wordt gestaakt.

 • Kunnen de maandelijks te ontvangen bedragen bij arbeidsongeschiktheid tussentijds worden aangepast?

  Ja, als deelnemer kunt u tweemaal per jaar (op 1 januari en op 1 juli) de inleg aanpassen voor een periode van minimaal 6 maanden. Wijzigingen in de maandelijkse inleg dient u in respectievelijk november of in mei (voorafgaande aan de ingangsdatum van de wijziging), niet eerder of later, aan te vragen.

 • Wat zijn de kosten naast de inleg, en wanneer dienen deze te worden betaald?

  De eenmalige inschrijfkosten bedragen € 395,- excl. B.T.W. (€ 477,95 incl. B.T.W.) per deelnemer.

  Wanneer u de aanmelding bij het VoorzieningenFonds via AOVZonderAdvies doet, ontvangt u 10% korting op de hierboven genoemde tarieven. De eenmalige inschrijfkosten bedragen dan € 355,50 excl. B.T.W. (€ 430,16 incl. B.T.W.). AOVZonderAdvies berekent voor uw deelname geen kosten voor bemiddeling.

  Wanneer u zich aanmeldt bij een bestaande vereniging ontvangt u hiervoor direct de factuur.

  Meld u zich aan bij een nieuw op te richten vereniging dan ontvangt u de factuur voor de startkosten nadat minimaal 20 aanmeldingen binnen zijn voor deze nieuwe vereniging.

  De doorlopende kosten (contributie) binnen het VoorzieningenFonds bedragen € 10,- (vrij van B.T.W.) per maand. Daarnaast bedragen de bankkosten/E-Wallet € 5,- (exclusief B.T.W.) per maand en bedragen de kosten van het basis-abonnement van AOVZonderAdvies € 7,50 (exclusief B.T.W.) per maand. Deze kosten worden berekend vanaf het moment dat uw maandelijkse inleg start.

 • Wat doet het VoorzieningenFonds voor deze eenmalige kosten?

  Voor de eenmalige kosten verzorgt het VoorzieningenFonds Beheer:

  • informatieavonden met presentaties van het door het VoorzieningenFondsBeheer ontwikkelde concept,
  • het beheren van dit concept,
  • het oprichten van de verenigingen
  • het ondersteunen bij het openen van alle VoorzieningenFondsrekeningen voor de deelnemers
  • het openen van betaalrekeningen voor alle verenigingen
  • het verzorgen van de statuten en reglement,
  • het ondersteunen van het bestuur en het aanleveren van alle procedures
  • het geven van adviezen en beantwoorden van vragen van deelnemers
  • het volgen van de wet- en regelgeving
  • het verwerken van de juiste gegevens van iedere deelnemer

  Kortom alles wat nodig is om een nieuwe vereniging optimaal te laten functioneren.

 • Waarom betaalt u doorlopende kosten?

  De doorlopende kosten (contributie) per maand ad € 10,– bestaan uit € 7,50 administratie- en softwarekosten en € 2,50 voor uw eigen vereniging. Hiervan kan de vereniging o.a. de algemene ledenvergaderingen bekostigen.

 • Wat doet het VoorzieningenFonds Administratiekantoor?

  Het VoorzieningenFonds Administratiekantoor verzorgt alle administratieve en financiële zaken voor de verenigingen en haar leden, zoals:

  • het inschrijven van leden;
  • het beheren van de VoorzieningenFondsrekeningen;
  • het controleren of de inleg is overgemaakt door de leden;
  • het incasseren van de doorlopende kosten;
  • het administreren van ziek- en herstelmeldingen;
  • het doen van schenkingen bij ziekte (na akkoord van het bestuur);
  • het opstellen van de jaarlijkse begroting voor de vereniging;
  • het opstellen van het jaarverslag en jaarrekening voor de vereniging;
  • het beschikbaar stellen van een online inzagefunctie aan het bestuur.
 • Hoeveel bedragen de kosten wanneer u naar een ander VoorzieningenFonds overstapt?

  Bij overschrijving van het ene regionale VoorzieningenFonds naar een ander regionaal VoorzieningenFonds worden overschrijfkosten in rekening gebracht.

  Deze eenmalige kosten bedragen € 211,75 incl. B.T.W. Bent u ingeschreven bij NL-direct totdat er een plek voor u beschikbaar is in een regionaal Fonds, dan betaalt u geen overschrijfkosten.

 • Wat is een VoorzieningenFonds-rekening?

  Het VoorzieningenFonds werkt met E-Wallets van Intersolve. Een E-Wallet is een elektronische portemonnee die gekoppeld wordt aan uw eigen privé betaalrekening.

  Intersolve heeft een bankvergunning en staat onder toezicht bij De Nederlandsche Bank. Dit betekent een flexibel en veilig betaalsysteem dat voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.

 • Gaat uw maandelijkse inleg naar het VoorzieningenFonds?

  Nee, het geld blijft van u! Het blijft op uw eigen VoorzieningenFondsrekening (ING of E-Wallet) staan.

 • Kunt u tussentijds het saldo van uw VoorzieningenFondsrekening opnemen?

  Nee, zolang u deelneemt aan het VoorzieningenFonds gaat u ermee akkoord dat u zelf geen bedragen opneemt van uw eigen VoorzieningenFondsrekening.

 • Kunt u uw ingelegde bedragen opnemen wanneer u uw deelname aan het VoorzieningenFonds beëindigt?

  Wanneer u stopt met deelnemen aan het VoorzieningenFonds krijgt u, nadat u aan alle financiële verplichtingen hebt voldaan, de beschikking over het totale saldo van uw VoorzieningenFondsrekening.

 • Hoe te beginnen?

  AOVZonderAdvies kan voor u nagaan of er een vereniging in uw plaats is waarbij u zich aan kunt sluiten. Daarna kunt u, samen met ons, het deelnameformulier invullen.

  Het VoorzieningenFonds neemt na ontvangst van het aanmeldingsformulier contact met u op.

  Mocht er momenteel geen plek voor u beschikbaar zijn binnen een regionaal VoorzieningenFonds, dan kunt u zich eerst inschrijven bij het landelijke VoorzieningenFonds NL-direct en daarna, zodra er een regionaal VoorzieningenFonds beschikbaar is, kosteloos overstappen naar een regionaal Fonds.

 • Wat zijn de voorwaarden om mee te kunnen doen?

  U hebt een inkomen uit een eigen bedrijf dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en u bent bij aanvang van uw deelname aan de schenkkring arbeidsgeschikt.

  Bent u freelancer en bent u niet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven? Dan is deelname aan het VoorzieningenFonds wellicht toch mogelijk. Of deelname dan toch mogelijk is, gebeurt in onderling overleg.

 • Kunt u als startende ondernemer ook deelnemen binnen het VoorzieningenFonds?

  Starters kunnen direct deelnemen. De maximale schenkingsvariant is dan € 1.000,- per maand. Indien uw  accountant/administratiekantoor schriftelijk verklaart dat de hoogte van uw inkomen een hoger schenkingsbedrag rechtvaardigt, dan kan dit verhoogd worden.

 • Is er een leefijdsgrens?

  Nee, bij een Regionaal VoorzieningenFonds geldt geen leeftijdsgrens. Bij NL-Direct is de maximale aanvangsleeftijd om aan het VoorzieningenFonds deel te kunnen nemen, 65 jaar.

 • Is er vooraf een medische keuring nodig?

  Er is geen medische keuring nodig en er worden geen medische vragen gesteld, maar u dient bij aanvang van uw deelname aan de schenkkring wel volledig arbeidsgeschikt te zijn.

 • Kunt u door andere leden binnen het VoorzieningenFonds worden geweigerd?

  Bestaande leden hebben een vetorecht. Dit kunnen ze gebruiken om nieuwe leden te weigeren voor toetreding tot hun bestaande regionale vereniging.

  Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer bestaande leden vinden dat een nieuw lid te ver weg woont of wanneer er een onoplosbaar zakelijk geschil is tussen een bestaand lid en het nieuwe lid.

 • Mag ik voor een hoger maandbedrag kiezen dan ik verdien?

  Nee, dat is niet toegestaan. U mag geen hoger bedrag kiezen dan het bedrag dat u, omgerekend, maandelijks verdient.

  AOVZonderAdvies controleert, namens het VoorzieningenFonds, middels IB-aangiften, of het gekozen schenkingsbedrag in overeenstemming is met het inkomen.

  Voorbeeld: U verdient als ondernemer, omgerekend, € 1.500,– per maand. U kunt dan bij het VoorzieningenFonds niet een maandelijks inkomen ad. € 2.500,- afdekken bij arbeidsongeschiktheid.

 • Waarom geldt de regel van minimaal 20 deelnemers per fonds?

  Met 20 deelnemers kan een VoorzieningenFonds starten en noodzakelijke schenkingen doen.

  Gekeken naar het landelijk gemiddelde verzuimpercentage en rekening houdend met 1 maand wachttijd kan een schenkkring dit dragen.

  Het is binnen een VoorzieningenFonds belangrijk om door te groeien naar 50 deelnemers om meerdere zieken tegelijkertijd te kunnen ondersteunen.

 • Waarom geldt de regel van maximaal 50 deelnemers per fonds?

  De basis van een VoorzieningenFonds is vertrouwen, een goede samenwerking, inspraak en dat deelnemers elkaar persoonlijk kennen. Zodra er meer dan 50 deelnemers zijn wordt dit een stuk lastiger.

  Er zijn echter Verenigingen binnen het VoorzieningenFonds die ervoor kiezen om door te groeien naar 75 of zelfs 100 deelnemers. Zodra er dan bijvoorbeeld 75 deelnemers zijn, wordt met de laatste 25 deelnemers een nieuw fonds opgericht.

 • Wat is VoorzieningenFonds NL-direct?

  NL-direct is een landelijk werkend fonds.

  Bij de regionale fondsen werken we met een straal van ongeveer 20 kilometer vanuit de statutaire vestigingsplaats van de betreffende vereniging.

 • Waarom is NL-direct opgericht?

  Omdat nog niet elke plaats een regionaal VoorzieningenFonds heeft, en omdat sommige regionale fondsen geen ruimte meer hebben voor nieuwe leden, bestaat ook de mogelijkheid om toe te treden tot NL-direct.

  Bij NL-direct hoeven ondernemers niet te wachten totdat er een nieuw Fonds in hun woonplaats wordt opgericht.

  U kunt bij NL-direct meteen meedoen en u hebt dan direct een inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid.

 • Wat is anders bij NL-direct ten opzichte van regionale VoorzieningenFondsen?

  NL-direct kent:

  • Een maximale toetredingsleeftijd van 65 jaar;
  • De minimum inleg/schenkingsvariant bedraagt € 1.000,–;
  • De inloop bedraagt 3 maanden (dit betekent dat u een schenking aan kunt vragen nadat u minimaal 3 maanden aan het fonds deelneemt);
  • Arbeidsongeschiktheid door psychische aandoeningen (bijvoorbeeld overspannenheid of een burn-out) zijn pas na 1 jaar van deelname aan het fonds gedekt;
  • De uitloop bedraagt 6 maanden (dit betekent dat u, na opzegging, nog 6 maanden blijft meeschenken aan bestaande zieken. De uitloop geldt niet voor nieuwe ziekmeldingen van mededeelnemers aan het fonds;
  • Binnen NL-direct vindt er te allen tijde controle plaats door een Arbodienst;
  • Er zijn geen verplichte ledenvergaderingen omdat NL-direct een stichting is;
  • Bij toetreden aan NL-direct is er geen sprake van vetorecht van bestaande leden;
  • Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het VoorzieningenFonds Beheer waardoor leden niet deel hoeven te nemen aan het bestuur.

  Wij raden u aan voor deelname altijd de statuten en algemene voorwaarden van NL-direct goed door te lezen.

 • Kunt u met deelname stoppen wanneer u dat wenst?

  Elke deelnemer kan deelname aan het VoorzieningenFonds maandelijks beëindigen, met een opzegtermijn van de lopende maand plus 1 volle kalendermaand.

  De minimumtermijn voor deelname aan het VoorzieningenFonds bedraagt minimaal 1 jaar. Voor iedereen die een schenking heeft ontvangen geldt een deelname van minimaal 2 jaar.

  Let op: wanneer er op het moment dat u opzegt zieken in uw groep zijn, dan blijft u hieraan meeschenken tot de datum van herstel van de zieke. Bij een regionaal VoorzieningenFonds bedraagt deze termijn maximaal 23 maanden; bent u deelnemer binnen NL-direct, dan schenkt u nog maximaal 6 maanden mee.

 • Wat gebeurt er met het saldo van uw VoorzieningenRekening wanneer u uw deelname aan het VoorzieningenFonds beëindigt?

  Wanneer u stopt met deelname aan het VoorzieningenFonds dan krijgt u, nadat u aan alle financiële verplichtingen hebt voldaan, de beschikking over het totale saldo van uw VoorzieningenFondsrekening.

 • Hoe zit het VoorzieningenFonds juridisch in elkaar?

  Elk regionaal VoorzieningenFonds is juridisch gezien een informele vereniging met een eigen bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester), statuten en een reglement.

  Elke informele vereniging wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wordt zonder tussenkomst van een notaris opgericht.

  De statuten staan vast maar elke vereniging kan afwijkende afspraken vastleggen in een eigen reglement.

  De leden van elke vereniging komen minimaal één keer per jaar samen voor een algemene ledenvergadering.

 • Heeft een Vereniging VoorzieningenFonds een UBO-registratieplicht?

  Nee, een Vereniging VoorzieningenFonds is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zonder onderneming en staat als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor geldt geen registratieplicht.

  Over UBO
  In het kader van de anti-witwasrichtlijnen moeten de EU-lidstaten een UBO-register instellen. In dat register worden van juridische entiteiten als vennootschappen, stichtingen en trusts de ‘uiteindelijk begunstigden’ (ultimate beneficial owners, UBO’s) vastgelegd.

  Het doel van het UBO-register is het bestrijden van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude, door transparant te maken wie de UBO van een bedrijf is. Het UBO-register maakt deel uit van het Handelsregister met de Kamer van Koophandel (KvK) als beheerder.

 • Geldt de Wet Bestuur- en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ook voor het bestuur van een Vereniging VoorzieningenFonds?

  Ja. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is per 1 juli 2021 in werking getreden en geldt ook voor bestuurders van een informele vereniging.

  Het is belangrijk dat een bestuurslid van deze wet kennis neemt.

  Wanneer de Vereniging werkt met de E-Wallet (het speciale betaalsysteem voor het VoorzieningenFonds) voldoet het bestuur hiermee aan de WBTR.

 • U bent arbeidsongeschikt. Wat dient u te doen om schenkingen te ontvangen?

  U dient zich binnen 48 uur ziek te melden bij het bestuur van uw VoorzieningenFonds. Het bestuur houdt contact met u tot u zich weer beter meldt.

 • Hoelang is de eigen risicoperiode (wachttijd) om schenkingen te ontvangen?

  De eigen risicotermijn (wachttijd) bedraagt 1 maand.
  Verschillende Regionale VoorzieningenFondsen hebben, in hun Huishoudelijk Reglement, wel een inlooptermijn afgesproken.

  Dit betekent dat u als nieuw lid minimaal een bepaalde periode (bijvoorbeeld 2, 3 of 6 maanden) aan het VoorzieningenFonds deel dient te nemen alvorens een schenking kan worden aangevraagd wanneer u arbeidsongeschikt wordt.

 • Dient u volledig arbeidsongeschikt te zijn om schenkingen te ontvangen?

  U kunt uzelf, wanneer u tussen 20 procent en 80 procent arbeidsongeschikt bent, ziek melden. Wanneer u bijvoorbeeld voor 50 procent arbeidsongeschikt bent, dan ontvangt u 50 procent van het, vooraf afgesproken, maandelijkse schenkingsbedrag.

 • Schenkingen aan een zieke deelnemer, hoe werkt dat?

  Wanneer een deelnemer ziek wordt, dan hoeft u zelf niets te doen. Het VoorzieningenFonds Administratiekantoor regelt en verzorgt alle schenkingen in samenwerking met de penningmeester van uw vereniging.

 • Welk bedrag gaat van uw VoorzieningenRekening af wanneer u aan een zieke deelnemer schenkt?

  Dit bedrag is afhankelijk van uw inleg, de inlegbedragen van alle deelnemers en de gekozen schenkingsbedragen.

  Achter deze berekening zit een, 100 procent, betrouwbaar algoritme. We laten de berekeningsmethodiek zien aan de hand van onderstaand voorbeeld:

  In dit voorbeeld bestaat de schenkkring uit 41 deelnemers, waarvan 1 deelnemer ziek is. Er worden derhalve door 40 deelnemers, die niet ziek zijn,  schenkingen gedaan. Dit ziet er als volgt uit:

  • 10 deelnemers schenken elk € 28,57, in totaal is dit € 285,70;
  • 10 deelnemers schenken elk € 42,86, in totaal is dit € 428,60;
  • 10 deelnemers schenken elk € 57,14, in totaal is dit € 571,40;
  • 10 deelnemers schenken elk € 71,43, in totaal is dit € 714,30.

  De schenkingen bedragen in totaal: € 285,70 + € 428,60 + € 571,40 + € 714,30 = € 2.000,–: het totaalbedrag dat bestemd is voor de zieke deelnemer.

 • Wat gebeurt er wanneer er meerdere deelnemers binnen het VoorzieningenFonds tegelijk arbeidsongeschikt zijn?

  Wanneer de buffer niet meer toereikend is dan wordt er naar rato geschonken.

  Statistisch gezien is de kans bijna uitgesloten dat 5 of meer deelnemers binnen dezelfde regionale vereniging tegelijkertijd een verzoek doen tot schenking.

  Dit is op basis van ziekteverzuimcijfers (CBS) en rekening houdend met de wachttijd van 1 maand.

 • Vinden er bij zwangerschap schenkingen plaats?

  Vanuit het VoorzieningenFonds vinden er bij zwangerschap geen schenkingen plaats.

  Wanneer u als zelfstandig ondernemer zwanger bent dan kunt u (ingevolge de wet arbeid en zorg, de WAZ) wel een Zelfstandig en Zwanger-uitkering (ZEZ-uitkering) aanvragen bij het UWV.

  Deze uitkering duurt maximaal 16 weken. Meer informatie over de Zelfstandig- en Zwanger-regeling van het UWV vind u HIER

  Wanneer u ziek wordt door complicaties van de zwangerschap kunt u een beroep doen op uw VoorzieningenFonds ongeacht wat u verder geregeld hebt (bijv. een vrijwillige Ziektewetverzekering bij UWV). De schenking zal na een wachttijd van 30 dagen ingaan en geschieden tot maximaal 6 weken voor de uitgerekende datum.

  Bent u 10 weken na de bevalling nog steeds ziek en bent u niet in staat om uw werkzaamheden weer te hervatten, dan kunt u opnieuw een verzoek tot schenking indienen bij uw VoorzieningenFonds. In een dergelijke situatie zal opnieuw een wachttijd van 30 dagen gelden.

 • Vindt er controle plaats wanneer er iemand ziek is?

  De basis van het VoorzieningenFonds is vertrouwen. Dit geldt ook als een deelnemer zich ziek meldt.

  Bij de Regionale Verenigingen houdt het bestuur regelmatig contact met de zieke deelnemer totdat deze weer hersteld is.

  Ook wordt van de zieke zelf verwacht dat deze, de schenkers, regelmatig een update geeft over het verloop.

  Daarnaast is de sociale controle binnen een vereniging groot. Bij NL-direct vindt, bij ziekte, altijd controle door een Arbodienst plaats.

 • Wat gebeurt er wanneer een deelnemer liegt of fraudeert?

  Bij oplichting of onterecht gebruik van het VoorzieningenFonds zal deze deelnemer geroyeerd worden.

 • U gaat tijdelijk in het buitenland werken. Wat nu?

  Wanneer het verblijf in het buitenland korter is dan 12 maanden, u belastingaangifte in Nederland blijft doen, u houdt een Nederlands IBAN en u blijft telefonisch en per e-mail bereikbaar, dan kunt u lid blijven van uw vereniging.

  Het kan wel zijn dat uw vereniging hierover bijzondere voorschriften heeft opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

 • Wat zijn de verschillen tussen een AOV en het VoorzieningenFonds?

  Het VoorzieningenFonds is geen verzekering.

  Het VoorzieningenFonds is een schenkkring voor en door ondernemers die onderling afspraken maken om elkaar bij arbeidsongeschiktheid een inkomen te schenken.

  Het VoorzieningenFonds is veel kleinschaliger en daardoor transparanter dan een verzekeringsmaatschappij.

  Het VoorzieningenFonds is en blijft betaalbaar en kent geen opslagen of blijvende uitsluitingen.

  De inleg in het VoorzieningenFonds is van u. Wanneer u stopt met deelname aan het VoorzieningenFonds ontvangt u, nadat alle financiële verplichtingen zijn voldaan, het totale saldo van uw VoorzieningenFondsrekening teruggestort.

 • Kunt u toch aan het VoorzieningenFonds meedoen wanneer u al een (reguliere) AOV hebt?

  Ja dat is zeker mogelijk.

  Het VoorzieningenFonds voor de eerste 2 jaar ziekte/arbeidsongeschiktheid met daarnaast een AOV met een wachttijd van 2 jaar is een perfecte combinatie.

  Dit kan een enorme kostenbesparing opleveren ten opzichte van een AOV met een wachttijd van 1 maand. AOVZonderAdvies helpt u hierbij graag.

 • Hoeveel kunt u gemiddeld besparen wanneer u binnen uw lopende AOV een eigen risicotermijn (wachttijd) van twee jaar inbouwt?

  De besparing kan, in sommige situaties, oplopen tot wel 40 procent van de premie die u vóór de wijziging van uw AOV betaalde.

  Dit is per situatie/verzekeringsmaatschappij verschillend en is mede afhankelijk van de eigen risicotermijn (wachttijd) die binnen uw lopende AOV van toepassing is.

  AOVZonderAdvies helpt u graag bij het in kaart brengen van de financiële verschillen.

 • Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het VoorzieningenFonds en andere schenkkringen?

  De belangrijkste verschillen tussen het VoorzieningenFonds en de meeste andere schenkkringen zijn de volgende:

  • Bij het VoorzieningenFonds kunt u, zodra u ondernemer wordt, meteen meedoen. Bij veruit de meeste andere schenkkringen dient u hiervoor ten minste één jaar ondernemer te zijn;
  • Bij veruit de meeste schenkkringen kunt u lid worden op voordracht van een collega-ondernemer die al lid is. Er wordt dan beoordeeld of u tot de betreffende schenkkring wordt toegelaten; bij het VoorzieningenFonds is dit niet het geval, iedere ondernemer, die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en die niet (deels) arbeidsongeschikt is, kan meedoen;
  • Is er geen plek beschikbaar bij een regionaal VoorzieningenFonds? Dan kunt u direct instappen bij NL-direct, de landelijke afdeling van het VoorzieningenFonds. Zodra er plek is, kunt u dan kosteloos overstappen naar het regionale VoorzieningenFonds;
  • Bij het VoorzieningenFonds ontvangen de nabestaanden, bij overlijden van een deelnemer, een schenking van maximaal 3 maanden;
  • Doordat bij het VoorzieningenFonds gebruik wordt gemaakt van de E-Wallet (VoorzieningenFondsrekening voor elke deelnemer) lopen bestuursleden geen financieel risico en voldoet het bestuur aan de wet (WBTR).