AOVZonderAdviesDe Vangnetverzekering

 • Wat is een Vangnetverzekering?

  Wanneer uw aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij een particuliere AOV-verzekeraar om medische redenen wordt afgewezen, of wanneer u wordt geconfronteerd met (een) uitsluiting(en) of een hogere premie vanwege uw medische status, dan hebt u een viertal opties:

  • u kunt, binnen 13 weken na beëindiging van uw dienstverband of uitkering vanuit een loondienstbetrekking, een vrijwillige ziektewetverzekering en/of een vrijwillige WIA-verzekering bij het UWV aanvragen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u HIER
  • u kunt, vanaf het moment dat u ondernemer wordt, deelnemen aan het VoorzieningenFonds. Meer informatie over het VoorzieningenFonds vindt u HIER
  • u kunt, vanaf het moment dat u ondernemer wordt, deelnemen aan Crowdsurance. Meer informatie over Crowdsurance vindt u HIER;
  • u kunt, vanaf het moment dat u één jaar of langer ondernemer bent, deelnemen aan een Broodfonds. Meer informatie over broodfondsen vindt u HIER

  Wanneer uw AOV-aanvraag is afgewezen, kunt u, tot uiterlijk 15 maanden na de start van uw onderneming, een Vangnetverzekering afsluiten.

  Daarnaast kunt u, waarschijnlijk vanaf 2027, een verplichte AOV afsluiten via het UWV. Hierbij zal er geen sprake zal zijn van medische selectie. Meer informatie over de verplichte AOV vindt u HIER

 • Wanneer komt u in aanmerking voor een Vangnetverzekering?

  Om een Vangnetverzekering aan te kunnen vragen, dient uw onderneming korter dan 15 maanden te bestaan (de inschrijfdatum bij de Kamer van Koophandel is hierbij leidend), en dient u op medische gronden voor een reguliere AOV te zijn afgewezen. Na de afwijzing kunt u zich opnieuw bij dezelfde verzekeraar aanmelden om een Vangnetverzekering aan te vragen.  De Vangnetverzekering kent geen medische selectie.

 • Wat zijn de voorwaarden van een Vangnetverzekering?
  • De wachttijd voor een eerste uitkering bedraagt 12 maanden. Dit betekent dat u, in geval van langdurige ziekte, de eerste 12 maanden geen uitkering krijgt;
  • De uitkering is gebaseerd op maximaal 70 procent van het brutominimumloon en bedraagt per 1 juli 2023 € 16.758,– bruto op jaarbasis. Dit staat gelijk aan (afgerond) € 1.396,– bruto per maand;
  • De premie bedraagt per 1 juli 2023 (circa) € 3.790,– per jaar;
  • U ontvangt een uitkering vanaf 25 procent arbeidsongeschiktheid op basis van “gangbare arbeid”. Hierbij is sprake van “algemeen aanvaarde werkzaamheden” waarbij geen rekening wordt gehouden met uw beroep, uw opleiding en/of uw werkervaring.
 • Is de Vangnetverzekering een goed alternatief voor een reguliere AOV?

  Wij vinden de dekking vanuit de Vangnetverzekering mager (u ontvangt bij volledige arbeidsongeschiktheid maximaal 70 procent van het brutominimumloon). De wachttijd van 12 maanden is erg lang.

  Voor een Vangnetverzekering betaalt u de premie per jaar vooruit. Teruggerekend naar een premie per maand, bedraagt deze, per 1 juli 2023, omgerekend, circa
  € 315,– per maand. Dat is een fors bedrag. De premie van een Vangnetverzekering is fiscaal aftrekbaar. Een eventuele uitkering zal worden belast.

 • Zijn er een betere alternatieven voor een Vangnetverzekering?

  Wanneer u een Vangnetverzekering afsluit, ontvangt u bij volledige arbeidsongeschiktheid 70 procent van het brutominimumloon en er is sprake van een eigen risicotermijn van 12 maanden.

  De eerste 12 maanden van arbeidsongeschiktheid dient u het wegvallen van uw inkomen als ondernemer derhalve zelf op te vangen.

  Er zijn de volgende (meestal betere- en goedkopere) alternatieven:

  • Het VoorzieningenFonds. Meer informatie over dit onderwerp vindt u HIER
  • Crowdsurance. Meer informatie over Crowdsurance vindt u HIER
  • • Broodfondsen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u HIER;
 • De Vangnetverzekering, een goede keuze?

  Wanneer uw aanvraag van een AOV bij een particuliere verzekeraar om medische redenen niet wordt geaccepteerd, hangt uw keuze voor een Vangnetverzekering, een vrijwillige verzekering via het UWV of een voorziening via het VoorzieningenFonds, Crowdsurance of een Broodfonds voornamelijk af van uw wensen en doelstellingen.

  Antwoorden op vragen welk maandelijks inkomen u bij arbeidsongeschiktheid wenst te ontvangen, voor welke periode dit dient te zijn, welke eigen risicotermijn wenselijk is en hoe de onderlinge verschillen in maandlasten zich verhouden, zijn hierbij essentieel.